You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.

Book Online

* Please Fill Required Fields *

About Us

Photography Concept

mongstudio มาจากชื่อเล่นของผมว่า “หม่อง”
พวกเราเป็นทีมงานช่างภาพอิสระ หรือที่เรียกกันติดปากว่า ช่างภาพฟรีแลนซ์
ประสบการณ์การถ่ายภาพมายาวนานกว่า 20 ปี
ผมทำสตูดิโอเล็กๆอยู่ที่ ลาดพร้าว ซ.1
รับถ่ายงานทุกประเภท ถ่ายภาพบุคคล ถ่ายภาพผู้บริหาร ถ่ายภาพพนักงาน ถ่ายภาพสินค้า โฆษณา
ถ่ายภาพโรงแรม ถ่ายภาพรีสอร์ท คอนโดมีเนียม ห้องพัก
ถ่ายภาพอาหาร ถ่ายภาพแต่งงาน ถ่ายภาพครอบครัว ถ่ายภาพ 360 องศา ฯลฯ
ภายใต้ concept งานที่ลูกค้าพึงพอใจ
สมชัย พุทธา (หม่อง)
234 ลาดพร้าว ซ.1 แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

มือถือ : 081-841-9721

email : yamong@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/ninemong
Line ID : ninemong
instragrame : ninemong

Somchai Buddha

Profressional Photographer

Photography connects people – through interests,Portrait,Food, locations, and cultures.

Surain Suvadinkul

360° & Drone Photographer.

Photography connects people – through interests, locations, and cultures.

Chuechay Xuto

Cenima Photographer

Photography connects people – through interests, locations, and cultures.